จันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552

ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ ควบคุมนักเรียนดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติตอนเช้า
ในตอนเช้าไม่มีสอน จึงนั่งทำแผนและสื่อการสอน ในตอนบ่ายสอนนักเรียนชั้น ม. 1/2 และ ม.2/2 เนื่องจากนักเรียนยังตื่นเต้นกับกิจกรรมลูกเสือระดับประถม จึงอยากดุภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประถม ครูจึงเปิดไสลด์ภาพกิจกรรมให้นักเรียนดู และจากนั้นได้สอนเรื่องของทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน

อังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

.
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ